Vi har utökat vårt kylrum med 50% för att öka vår produktionskapacitet på Dilucup Elegance. Allt fler laboratorier använder Dilucup-systemet och vi vill anpassa oss för att möta den växande efterfrågan.

Vi har också ökat vår lagringskapacitet med 70%.

Dessa investeringar var absolut nödvändiga för att möta den växande efterfrågan och säkra leveransen av Dilucup Elegance till våra kunder.