Nöjda Kunder.

Vi sparar väldigt mycket tid med Dilucup.

Vi behöver varken förbereda utspädningsrören eller göra kvalitetskontroll av utspädningsmedlen. Dilucup-systemet gör vårt liv lättare!

Martina Costa, VD, Globalab Portugal

 

 

 

På bilden ser ni:
Martina Costa, Fernando Quintas (Bioser) & Joana Martins.
Tatiana Cordeiro använder Dilucup i labbet.

 

Lätt och exakt att utföra mätningar med Dilucup Elegance System

Lösningsmedlets exakta volym och konstant skakning säkerställer en jämn koncentration på provet.

Tetiana Garkavanko, The first Deputy Director,
State Service for Food Safety and
Consumer Protection of Ukraine

PBV testimonial photo

Tamara Kazitskaya, Lubov Balanchuk & Hervé Laisis (LabRobot)