Nöjda kunder.

Vi sparar väldigt mycket tid med Dilucup!

Vi behöver varken förbereda utspädningsrören eller göra kvalitetskontroll av utspädningsmedlen. Dilucup-Systemet gör vårt liv lättare!

Martina Costa, Director
Globalab, Portugal.

Lätt och exakt att utföra mätningar med Dilucup Systemet

Lösningsmedlets exakta volym och konstant skakning säkerställer en jämn koncentration på provet


Tetiana Garkavanko, Deputy Director,

State Service for Food Safety and Consumer Protection of Ukraine.