Kvalitet.

LabRobot har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i SS-EN ISO 9001: 2015. Det är så vi säkerställer utveckling, produktion, försäljning och distribution av Dilucup System till våra kunder.

Vi strävar ständigt med att förbättra våra produkter för att tillgodose våra kunders behov och bygga långsiktiga affärsrelationer.

Vi strävar efter högsta kvalitet under hela produktionen av Dilucup System.

För att kunna garantera bästa möjliga kvalitet görs noggranna tester på Dilucup® Elegance. En kort beskrivning av vår process visas nedan.

infographic svenska 2