Dilucup® Elegance

En liten behållare med 9 mL steril spädningsmedel
som underlättar seriespädningar

Standardisera den seriella spädningsprocessen

Dilucup® Elegance är en liten behållare förfylld med 9 ml av ett sterilt spädningsmedel.

%
Steril

Producerad i renrum & Steriliserad genom bestrålning

%
Exakt volym

Garanterad volym på 9 mL ± 2 %
Oftast 9 mL ± 0,5 %

Månader efter produktion

Lång hållbarhet

dilucup funktioner

Skakning i hög hastighet

Designen på koppen tillåter rotation vid hög hastighet (400 - 660 rpm) utan att spilla.

Användaren öppnar det önskade antalet Dilucups genom att riva av den tunna skyddsfilmen som garanterar sterilitet och rätt volym i kopparna.

Spårbarhet av spädningar

Varje Dilucup® blister har en unik QR-kod som gör det möjligt att spåra spädningarna om den används i kombination med Dilugent® Shaker.

qr code traceability

Hur många prover?

Blister med 7x3 Dilucups
Blister med 7x6 Dilucups

Dilucup® finns i blister om sju rader med antingen tre (7x3) eller sex koppar (7x6), utformade för att passa i brickan med Dilushaker III och Dilugent® Shaker.

dilucup 7x3 7x6

Spädningsmedel.

DILUCUP ELEGANCE

3 standardspädningsmedel:

MRD
Dilucup® Elegance MRD
(Maximal Recovery Diluent/Peptone Salt Solution)

Sammansättning: Peptoner 1 g/L, NaCl 8,5 g/L, Buffertar
pH: 7,0 ± 0,2 (enligt ISO 6887-1:2017)
Volym: 9 mL ± 2 % (enligt ISO 6887-1:2017)
Mikrobiologisk produktivitet: verifierad med E. coli och S. aureus (enligt ISO 11133:2014)
Antal: 672 koppar/kartong

Artikelnummer:

 • 40DEMRD3:
  • 3 koppar/rad
  • 672 koppar/kartong (2 påsar x 16 blister x 21 Dilucups)
 • 40DEMRD6:
  • 6 koppar/rad
  • 672 koppar/kartong (2 påsar x 8 blister x 42 Dilucups)
 • 40DEMRD993:
  • 9,9 mL ± 2 %
  • 3 koppar/rad
  • 672 koppar/kartong (2 påsar x 16 blister x 21 Dilucups)
BPW
NACL
mrd, nacl, bpw

Säkerhetsdatablad
Du måste vara inloggad för att komma åt dem.

QC-certifikat
Du måste vara inloggad för att komma åt dem.

Vill du ha din spädningsvätska i Dilucup® format?

Tillverkning av andra artiklar (proprietärt recept, annan volym, etc...) är möjlig med en minsta beställning på en pall (21 504 koppar).

Kontakta oss för en förstudie!

+46 303 846 73
kontakt@labrobot.com
Kontakt: Hervé Laisis, CEO

herve_laisis-1
Välj din shaker.