Dilucup® Elegance.

Optimera dina seriespädningar.

Dilucup är en kopp fylld med steril spädningsvätska som används tillsammans med en specialbyggd skakapparat, Dilushaker III eller Dilugent® Shaker.

Med Dilucup kan laboratoriet standardisera och säkra upp seriespädningsprocessen i exempelvis livsmedel-, bio- och pappersindustrin.

logo-dilute_orange

Lika enkelt som 1-2-3

 1. Tillsätt 1 ml prov till den första Dilucupen
 2. Skaka i Dilugent® Shaker
 3. Pipettera 1 ml från den första koppen till nästa

LabRobot Products AB har uppfunnit, utvecklat och patenterat Dilucupsystemet som gör serieutspädning enklare, snabbare och mer kostnadseffektivt.

För några år sedan var det vanliga sättet att späda mikrobiologiska prover 1:10, 1: 100, 1: 1000 etc. genom att förbereda egna provrör. Dessa rör fylldes med spädningsvätska (till exempel peptonsalt), autoklaverades och förvarades sen i kylen. Efter användning tömdes rören och diskades, för att kunna fyllas igen. Denna process var både tidskrävande och dyr. Okontrollerad avdunstning kunde ske under autoklaveringen, och eventuella volymavvikelser kunde påverka analysens noggrannhet.

Dilucup systemet möjliggör standardisering av spädningsprocessen och reducerar variation mellan tekniker, ofta observerad i traditionell mikrobiologi.

dilution standardization

En Dilucup® är en liten behållare fylld med 9 eller 9,9 mL steril spädningsvätska. Dilucup® är blisterförpackad med sju rader av antingen tre eller sex behållare, utformade för att passa skakapparaten Dilushaker III eller Dilugent® Shaker.

I och med den tunna skyddsfilmen på kopparna är vätskan garanterat steril och i rätt volym.

Kopparnas designen möjliggör rotation med hög hastighet utan spill.

 

dilucup features

Att använda Dilucup® System är enkelt:

 • Sätt rätt antal koppar i Dilushaker III eller Dilugent® Shaker
 • Tag bort skyddsfilmen
 • Tillsätt 1 ml prov till den första Dilucup®
 • Starta shakern genom att röra handen framför den optiksa sensorn
 • När shakern stannar är 1:10 spädningen klar
 • Använd en ny pipettips och för 1 ml från den första koppen till nästa för spädning 1:100
 • Starta shakern genom att röra handen framför den optiksa sensorn
 • Upprepa tills den sista spädningen är gjord
Välj spädningsvätska

Spädningsvätska

 • MRD (Maximum Recovery Diluent)
 • BPW (Buffered Peptone Water)
 • NaCl, 0.85%
Hur många prover?

Skakapparat

 • 6 rader för 42 koppar (7 x 6)
 • 3 rader för 21 koppar (7 x 3)
Tillbehör

Tillbehör

 • Avtagbar bricka
 • Fotpedal
 • Transportväska

Kostnadsbesparing

Ett rimligt pris på de färdiga Dilucuperna i kombination med effektivisering av spädningsprocessen bidrar till laboratoriets ekonomi på ett positivt sätt.

Spara tid

Dilucup Systemet minskar halva tiden jämfört med vanliga utspädningsrör.

Undvik skador

Att använda vortex och pipettera ofta kan ge belastningsskador. Med Dilucup systemet minskar du riskerna för detta.

Ökad kvalitet

Spädningsprocessen standardiseras med Dilucupsystemet och du arbetar med garanterat exakta volymer vätska. Alla Dilucup-batcher är kvalitetssäkrade och levereras med QC-certifikat.

Enkelt att lagra

De förslutna Dilucup- lådorna kan förvaras i rumstemperatur i upp till 30 månader. För specifik information, läs mer om Dilucup.

Spädningsvätskor.

DILUCUP ELEGANCE

Det finns tre standardprodukter i sortimentet för Dilucup® Elegance från LabRobot.

Dilucup Elegance MRD
(Maximal Recovery Diluent)

Komposition: Peptoner 1 g/L,
NaCl 8,5 g/L, buffertar
pH: 7,0 ± 0,2
Volyme: 9 mL ± 2 %
Artikelnummer:
40DEMRD3
(2 x 16 x 21 koppar), 3 koppar/rad
40DEMRD6
(2 x 8 x 42 koppar), 6 koppar/rad

Dilucup Elegance BPW
(Buffered Peptone Water)

Komposition: Peptoner 10 g/L,
NaCl 5 g/L, buffertar
pH: 7,0 ± 0,2
Volym: 9 mL ± 2 %
Artikelnummer:
40DEBPW3
(2 x 16 x 21 koppar), 3 koppar/rad
40DEBPW6
(2 x 8 x 42 koppar), 6 koppar/rad

Dilucup Elegance NACL

Komposition: NaCl 8,5 g/L, buffertar
pH: 7,0 ± 0,2
Volym: 9 mL ± 2 %
Artikelnummer:
40DENACL3
(2 x 16 x 21 koppar), 3 koppar/rad
40DENACL6
(2 x 8 x 42 koppar), 6 koppar/rad

Produktionen av andra produkter (eget recept, olika volymer etc.) är möjlig med minsta ordervolym på en pall (21 504 koppar). Om du är intresserad, kontakta oss för mer information!

Hur använder man Dilucup® Elegance för att räkna hur mycket mikroorganismer som finns i ett prov?

 1. Homogenisering av provet för att bereda en 1/10 spädning (endast om provet är fast).
 2. När provet har suspenderats eller provet är flytande, späd det i serie med Dilucup®.
 3. Platta 1 ml av den eller de valda suspensionerna och inkubera.
 4. Räkna antalet kolonibildande enheter (CFU). Plattorna ska ha mellan 30 och 300 CFU för att få ett statistiskt giltigt resultat.
 5. Dela upp det genomsnittliga antalet kolonier per utspädningsnivå för att få antalet mikroorganismer per mL eller g i det ursprungliga provet.

Shakers som används med Dilucup® Elegance.