Miljöfrågan är viktig för oss, vi arbetar aktivt för att förbättra och minska vårt plastsvinn. 2016 investerade vi en helt ny produktionsmaskin som minskade vår plastanvändning med 30 % per tillverkad blister med Dilucup Elegance.

Vi väljer våra leverantörer med omsorg då miljöaspekten är en viktig del i hela kedjan från leverantör till slutprodukt, 25 % av den plast vi använder är återvunnen plast.