För att kunna ge er ännu bättre service på ett kvalitetssäkert sätt har vi nu tagit fram en QR-kod som ger dig värdefull information som gör det lättare för oss att svara på frågor om just er blister.

QR-kod på blistern – du kan se:
– Vilken typ av utspädningsmedel det är
– Batchnummer
– Utgångsdatum
– Vilken tidpunkt blistern producerades

QR-kod på lådan/påsen – du kan se:
– Länk till vår webbplats
– Vilken typ av utspädningsmedel det är
– Batchnummer
– Utgångsdatum
– Artikelnummer
– Antal koppar i lådan (endast på lådan)