Hur använder man Dilucup® Elegance för att räkna hur mycket mikroorganismer som finns i ett prov?

  1. Homogenisering av provet för att bereda en 1/10 spädning (endast om provet är fast).
  2. När provet har suspenderats eller provet är flytande, späd det i serie med Dilucup®.
  3. Platta 1 ml av den eller de valda suspensionerna och inkubera.
  4. Räkna antalet kolonibildande enheter (CFU). Plattorna ska ha mellan 30 och 300 CFU för att få ett statistiskt giltigt resultat.
  5. Dela upp det genomsnittliga antalet kolonier per utspädningsnivå för att få antalet mikroorganismer per mL eller g i det ursprungliga provet.