Dilucup® designen gör att blisterna kan förpackas på ett sätt som avsevärt minskar utrymmet. Mindre volym motsvarar mindre lagrings- och transportutrymme, vilket resulterar i mindre påverkan på miljön.
Blisterna i de öppnade påsarna ska förvaras i kylskåp och konsumeras inom 3 månader. De förseglade påsarna kan förvaras i upp till 30 månader vid rumstemperatur.