Applikationer.

Dilucupsystemet är en universell lösning för alla laboratorier som behöver utföra seriespädning. Utbudet av spädningsvätskor i kombination med kopparnas volym på 9 ml gör systemet lämpligt för följande industrier:

Livsmedelsbiologi.

Dilucup används i stor utsträckning av mikrobiologiska laboratorier i alla typer av livsmedelsindustrier men också på ett stort antal service-/ kontraktslaboratorier, som använder systemet för att analysera mat- och foderprover. För analys av flytande produkter (mjölk, juice, drycker, ...) kan Dilucup användas för alla utspädningar. En första utspädning, ofta från en stomacher-påse, behövs för andra matriser som kött, fisk, hela ägg, grönsaker, djurfoder, mjölkpulver, grädde, etc. ... Den växande trenden att använda Pro eller Prebiotics i mat bidrar också till användandet av Dilucup. Faktum är att efterfrågan på ett större spädningsområde (upp till 8 - 12 spädningar på ett prov) ökar igen, trots att råmaterialen vanligen är mindre förorenade än tidigare.

Bioindustri.

Biotekniska processer och speciellt alla typer av fermentation måste kontrolleras och övervakas på olika nivåer:

  • Renheten och koncentrationen av startkulturerna (bakterier, jäst) måste kontrolleras
  • Den mikrobiologiska populationen i reaktorer/fermentatorer måste kvantifieras längs hela processen
  • Kvaliteten på slutprodukterna måste bedömas

Parallellt med andra typer av mätningar (pH, O2-tryck, metaboliter, ...) eller alternativa metoder krävs fortfarande den klassiska beräkningen av floran. I denna typ av industri är Dilucup-systemet särskilt fördelaktigt eftersom det kombinerar, även för stora spädningsserier, enkel hantering och noggrannhet.

Pappersindustri och processvatten.

Den moderna massa- och pappersindustrin tål inte mikrobiologiska föroreningar i allt för hög grad. Pappersmaskinerna klarar inte av slembildande bakterier vars tillväxt inhiberas genom användning av effektiva kemikalier (biocider, dispergeringsmedel, ...) i kombination. Denna metod används också i många andra industrianläggningar, i synnerhet där man riskerar stora skador p.g.a. mikrofloran i rör, bassänger, tankar eller kyltorn.

Kosmetika.

Det är vanligt att införa mikrobhämmare i kosmetika för att förhindra tillväxt av mikroorganismer i produkterna. Effekten av dessa inhibitorer måste kontrolleras med en mikrobiologisk metod, enligt exempelvis USP kapitel 51. För att testa det antimikrobiella konserveringsmedlet utmanas produkten med en hög koncentration av kända mikroorganismer. Flera stammar av bakterier och svampar används.
Den initiala koncentrationen av testorganismen bestäms med standardtekniker. Inokulerade prover inkuberas innan mikroorganismerna räknas efter 7, 14 och 28 dagar. På grund av att minst 5 stammar måste testas minst 4 gånger under en månad, kräver varje prov många spädningar. Dilucupsystemet, som är idealiskt utformat för denna process, gör jobbet både enklare och snabbare. Dilucup Elegance NACL rekommenderas speciellt för detta användningsområde.