Vi har utökat vårt kylrum med 50% för att öka vår produktionskapacitet på Dilucup Elegance. Allt fler laboratorier använder Dilucup-systemet och vi vill anpassa oss för att möta den växande efterfrågan.

Vi har också ökat vår lagringskapacitet med 70%.

Dessa investeringar var absolut nödvändiga för att möta den växande efterfrågan och säkra leveransen av Dilucup Elegance till våra kunder.

Miljöfrågan är viktig för oss, vi arbetar aktivt för att förbättra och minska vårt plastsvinn. 2016 investerade vi en helt ny produktionsmaskin som minskade vår plastanvändning med 30 % per tillverkad blister med Dilucup Elegance.

Vi väljer våra leverantörer med omsorg då miljöaspekten är en viktig del i hela kedjan från leverantör till slutprodukt, 25 % av den plast vi använder är återvunnen plast.

Vi har nu skickat vårt första nyhetsbrev 🙂

Om du också vill ta del av våra utskick, skicka dina uppgifter till info@labrobot.com så registrerar vi dig så att du inte missar någonting.

Tack så mycket.

För att kunna ge er ännu bättre service på ett kvalitetssäkert sätt har vi nu tagit fram en QR-kod som ger dig värdefull information som gör det lättare för oss att svara på frågor om just er blister.

QR-kod på blistern – du kan se:
– Vilken typ av utspädningsmedel det är
– Batchnummer
– Utgångsdatum
– Vilken tidpunkt blistern producerades

QR-kod på lådan/påsen – du kan se:
– Länk till vår webbplats
– Vilken typ av utspädningsmedel det är
– Batchnummer
– Utgångsdatum
– Artikelnummer
– Antal koppar i lådan (endast på lådan)

Dilucup® Elegance hade tidigare än hållbarhet på 20 månader, men den blev nyligen förlängd till 30 månader.

2 månader på en öppnad påse är idag förlängt till 3 månader i kylskåp.

Vi arbetar dagligen med att kvalitetssäkra och skapa mervärde för våra kunder.